GO PRO TEKS ?? ELB?SELER?

GO PRO TEKS ?? ELB?SELER?


1999 y?l?nda faaliyete ba?layan ?irketimiz, y?llar içerisinde, estetik ve farkl? kuma? türleri ile sürekli yenilenen modellerle, ürün yelpazesini geni?letmi?tir. Üretim de kullan?lan kuma? seçenekleri de teknolojinin geli?mesiyle su ve rüzgâr geçirmezlik, alev almaz gibi ürünler de farkl?  boyuta ta??nm??t?r.

Genel olarak tekstil promosyona yönelen firmam?z, tüm ürünler de kuma?tan imalata ba?lar ve en son nokta da tüketici mü?teriye sat???yla sonland?rmaktad?r.

“Ek olarak; Kurumsal firmalar?n, rakiplerine tekstil promosyon ürünleriyle fark att???n? ve marka bilinirli?ini öne ç?kart?rken, vergi avantajlar?ndan istifade belirtebiliriz.”

Ürünlerimiz; T-shirt ve S-shirt, Pantolon ve tulumlar, Mont-yelek-kaban, ?apka, Bere, Mutfak ve Sa?l?k grubu, Is ayakkab?lar? olarak  s?n?fland?rabiliriz. Tekstil promosyon ve ?? elbiseleri üretiminde En iyi kalite, En uygun fiyat, En h?zl? teslimat ?irket slogan?m?zd?r. Y?ll?k anla?mal? oldu?umuz firmalarla stoklu çal??arak, depolama ve lojistik gibi konular da çözüm ortakl??? sunuyoruz. “konuyla ilgili ek bilgi ve refaranaslar?m?z için lütfen irtibata geçiniz.”

Sayg?lar?m?zla