Nitril Eldiven


Sağlık sektörü veya Tıbbi Olmayan Kullanım
kullanım alanları, gıda ve sanayi sektörü...


For Medical Use or Non-Medical Use areas,
food and industry sector ...

'